Rentgen pantomograficzny

Rentgen pantomograficzny

Badanie rentgenowskie – jedna z najpopularniejszych metod diagnostycznych, mająca zastosowanie również w stomatologii. Wyróżniamy trzy odmiany badania rtg.

Jedną z nich jest rentgen pantomograficzny (pantomogram). Jest to zdjęcie, na którym widoczna jest cała szczęka i żuchwa oraz wszystkie zęby. Pozwala ono m.in. na ocenę ogólnego stanu zdrowia zębów, ich posadowienia, rozmieszczenia korzeni czy położenia zębów zatrzymanych. Daje również lekarzowi obraz stawów żuchwowo-skroniowych. Często stosuje się również nazwę „rentgen panoramiczny”, bo dobrze oddaje szeroki widok, jaki uzyskuje stomatolog. RTG panoramiczne daje lekarzowi obraz stawów żuchwowo-skroniowych. Ten rodzaj prześwietlenia stosowany jest np. w trakcie implantacji, przed ekstrakcją zęba (zwłaszcza w przypadku zębów zatrzymanych) czy w leczeniu endodontycznym. Dentysta wykonuje rentgen zębów w celu dokładnego sprawdzenia skali zmian próchniczych.

Rentgen Panoramiczny / Cefalometryczny - wkrótce

Rentgen zębów i zdjęcie cefalometryczne

Drugim rodzajem prześwietlenia często wykorzystywanego w stomatologii jest rentgen zębów. To określenie bardzo ogólne, którego można byłoby użyć w odniesieniu do dowolnego rtg stomatologicznego. Najczęściej jednak mówiąc w ten sposób mamy na myśli zdjęcie punktowe, czyli prześwietlenie obejmujące maksymalnie cztery zęby, charakteryzujące się dużą dokładnością, stosowane najczęściej w leczeniu kanałowym oraz przy ocenie wypełnień i implantów.
Trzeci rodzaj rtg powszechnie wykorzystywanego w stomatologii jest zdjęcie cefalometryczne (cefalometria). Jest to zdjęcie czaszki w pozycji bocznej, wykorzystywane przede wszystkim do diagnozowania wad zgryzu oraz planowania leczenia ortodontycznego.
Do wykonywania zdjęć rentgenowskich Centrum Dentystyki EuroDent wykorzystuje cyfrowe urządzenie FONA Art Plus C. Nowoczesny sensor CMOS pozwala na uzyskanie w jednym naświetlaniu 4200 obrazów, które dają idealne ustawienie ostrości. Przy tych unikalnych parametrach RTG Fona używa minimalnej dawki promieniowania, która jest niższa nawet o kilkanaście razy w stosunku do starszej generacji urządzeń.

Urządzenie FONA Dental
radiografia panoramica dental