Implanty zębów

Czym jest implant zębowy?

Implant zębowy (wszczep dentystyczny) jest fundamentem dla nowego zęba. Wykonany z wysokiej jakości tytanu wkręt wprowadzany jest w strukturę kostną szczęki lub żuchwy i stanowi podbudowę dla korony protetycznej zęba, nie różniącej się wyglądem od własnego uzębienia pacjenta. Alternatywą dla tytanu jako materiału z którego wykonuje się implanty zębów są wszczepy cyrkonowe (ceramiczne). W Centrum Dentystyki EuroDent zespół specjalistów zaproponuje odpowiednie rozwiązanie implantologiczne, przeprowadzi zabieg i zapewni opiekę pozabiegową.

Wskazania do leczenia implantologicznego

Implanty są wskazane dla osób które:
– mają braki pojedynczych zębów,
– mają rozległe braki lub bezzębie uniemożliwiające wykonanie mostów protetycznych,
– wymagają stabilizacji ruchomych protez,
– nie tolerują tradycyjnych rozwiązań stosowanych w protetyce – protez całkowitych lub częściowych.
Zabiegi implantacji zębów przeprowadzane są od kilkudziesięciu lat, a więc nie są one nowością. Na przestrzeni lat ta metoda walki z brakami w uzębieniu była doskonalona tak w zakresie materiałowym, jak i techniki implantacji. To daje pacjentowi pewność, że leczenie przebiegnie bezpiecznie. Centrum Dentystyki EuroDent korzysta z najnowszych osiągnięć technicznych, a do Państwa dyspozycji są specjaliści, którzy na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę w zakresie najnowszych technik implantacyjnych.

Eurodent - centrum dentystyki Kraków

Przebieg leczenia implantologicznego

Przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego prowadzący je lekarz musi przede wszystkim upewnić się, że kość, w którą wszczepiany ma być implant jest zdrowa. Jeśli jest inaczej i w miejscu utraty zęba struktura kostna szczęki lub żuchwy uległa zbyt dużemu zanikowi, należy przeprowadzić zabieg regeneracji poprzedzający implantację.
Jeżeli jednak kości są zdrowe, można przystąpić od razu do zabiegu w trakcie którego w pierwszej kolejności wiercony jest otwór na tytanowy wkręt – implant. Zabieg może trwać do dwóch godzin i przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Po wykonaniu implantu następuje okres gojenia trwający kilka miesięcy. W tym czasie następuje adaptacja nowej tkanki i wbudowanie się implantu w kość. Po tym okresie można osadzić koronę zęba, która jest mocowana na specjalnej śrubie łącznikowej. Cały proces leczenia wymaga znieczulenia miejscowego dla zapewnienia bezbolesnego i komfortowego zabiegu.

Czy implanty zębowe są dla każdego? Przeciwwskazania

Zabieg implantacji musi być poprzedzony dokładną diagnostyką, której podstawą jest zdjęcie pantomograficzne lub tomografia. Dają one obraz pozwalający na wstępną ocenę i zaplanowanie techniki wykonania implantu.
Czynnikami decydującymi o tym, czy w przypadku danej osoby można stosować implantację zębów są:
• ogólny stan zdrowia pacjenta; leczenia implantologicznego nie stosuje się (lub stosuje się, ale warunkowo, po skonsultowaniu ze specjalistą) w przypadku osób chorych na cukrzycę, osteoporozę, choroby przyzębia, choroby psychiczne, bruksizm, choroby wyniszczające organizm (takie jak np. AIDS czy nowotwory);
• przyjmowane leki;
• higiena jamy ustnej.

Scroll Top