Katarzyna Wąsacz

Dr n. med. KATARZYNA WĄSACZ

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego oraz studiów doktoranckich Wydziału
Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła pracę doktorską w dziedzinie periodontologii.
Odbyła staż zagraniczny na Uniwersytecie Medycznym w Graz. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki przed- i podyplomowej lekarzy dentystów w zakresie periodontologii. Autorka publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach stomatologicznych. Praktykuje nowoczesną stomatologię opartą na dokładnej diagnostyce, przywiązując szczególną wagę do jakości przeprowadzanego leczenia oraz dobrej komunikacji z pacjentem.

Zabiegi wykonuje w powiększeniu. Nieustannie rozwija swoje umiejętności głównie w zakresie stomatologii odtwórczej oraz periodontologii.

Eurodent