Rentgen pantomograficzny

Rentgen Panoramiczny / Cefalometryczny - wkrótce

Współczesna stomatologia jest wspierana przez systemy obrazowania typu RTG zwane Rentgenem. Dzięki zdjęciom Pantomograficznym (nazywanym również panoramicznym) wykonywanym w Centrum Dentystyki EuroDent na nowoczesnym cyfrowym urządzeniu, uzyskujemy pełny obraz stanu uzębienia, posadowienia zębów lub obraz stawów żuchwowo-skroniowych.

Zdjęcie Pantomograficzne (panoramiczne) stosowane jest w leczeniu zmian próchniczych powierzchniowych, leczenia kanałowego, chirurgii i usuwaniu zębów zatrzymanych oraz implantacji.

Zdjęcie Cefalometryczne, to zdjęcie profilu twarzo-czaszki, które w leczeniu ortodontycznym uwidacznia wady zgryzu.

Centrum Dentystyki EuroDent korzysta z cyfrowego urządzenia FONA Art Plus C. Nowoczesny sensor CMOS pozwala na uzyskanie w jednym naświetlaniu 4200 obrazów, które dają idealne ustawienie ostrości. Przy tych unikalnych parametrach RTG Fona używa minimalnej dawki promieniowania, która jest niższa nawet o kilkanaście razy w stosunku do starszej generacji urządzeń.

Urządzenie FONA Dental
radiografia panoramica dental
Scroll Top