OFFER

Rentgen Panoramiczny / Cefalometryczny

Rentgen Panoramiczny / Cefalometryczny - wkrótce

Współczesna stomatologia jest wspierana przez systemy obrazowania typu RTG zwane Rentgenem. Dzięki zdjęciom panoramicznym wykonywanym w EuroDent na nowoczesnym cyfrowym urządzeniu, uzyskujemy pełny obraz stanu uzębienia, posadowienia zębów lub obraz stawów żuchwowo-skroniowych.

Zdjęcie Panoramiczne stosowane jest w leczeniu zmian próchniczych powierzchniowych, leczenia kanałowego, chirurgii i usuwaniu zębów zatrzymanych oraz implantacji.

Zdjęcie Cefalometryczne, to zdjęcie profilu twarzo-czaszki, które w leczeniu ortodontycznym uwidacznia wady zgryzu.

EuroDent korzysta z cyfrowego urządzenia FONA Art Plus C. Nowoczesny sensor CMOS pozwala na uzyskanie w jednym naświetlaniu 4200 obrazów, które pozwalają na idealne ustawienie ostrości. Przy tych unikalnych parametrach RTG Fona używa minimalnej dawki promieniowania, która jest niższa nawet o kilkanaście razy w stosunku do starszej generacji urządzeń.

Urządzenie FONA Dental
radiografia panoramica dental
Scroll Top